Ełk

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ełku

W 1990 r. sprowadzono z Fatimy do Ełku Figurę Matki Boskiej. Rzeźba jest wykonana
z polichromowanego drewna. Ma 102 cm wysokości. Przedstawia Matkę Boską z ukazania fatimskiego z rozłożonymi rękoma i widocznym sercem otoczonym cierniami. 6.06.1991 r.
w Olsztynie Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał koronacji Figury Matki Boskiej Fatimskiej z Ełku. 13.05.1994 r. kościół katedralny pod wezwaniem Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika
w Ełku ogłoszono Sanktuarium Diecezjalnym Matki Boskiej Fatimskiej.
Katolicki kościół parafialny w Ełku istniał wg przekazów od początku drugiej połowy XV w. Od 1853 r. opiekę duszpasterską nad tutejszymi wiernymi objęli księża ze Świętej Lipki. Rok później poświęcono kaplicę pw. św. Wojciecha. W 1871 r. utworzono parafię katolicką. Budowę obecnego neogotyckiego kościoła pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika i Przemienienia Pańskiego rozpoczęto w 1894 r. Konsekracja miała miejsce w 1903 r. Obie wojny światowe świątynia przetrwała bez uszczerbku. 25.03.1992 r. erygowano Diecezję Ełcką, a kościół pw. Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika podniesiono do godności katedry. W latach 1993 - 1999 został przeprowadzony generalny remont. 8.06.1999 r. modlił się tu Ojciec Święty Jan Paweł II.

Ciekawostki:
Budowę kościoła zrealizowano dzięki Stowarzyszeniu Świętego Bonifacego i Wojciecha, które wspierało duszpasterstwo i szkoły katolickie oraz katolików żyjących w diasporze wśród protestantów.

Porządek mszy św. (stan na 01.2010 r.):
niedziele i święta: 7:00, 8:30, 9:45, 11:00, 12:15, 18:00 oraz 19:30 (tylko w niedziele roku akademickiego), dni powszednie: 7:00, 18:00
Codzienny różaniec św. przed figurą MB Fatimskiej 17:30
Odpusty: pierwsza niedziela lipca, 15 sierpnia, pierwsza niedziela września.

Adres Sanktuarium

Parafia pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika

Adres: ul. Kościuszki 16,19-300 Ełk
Tel. 87 610 20 49, 610 30 53
Website: http://katedra.kuria.elk.pl
E-mail: katedra@diecezja.elk.pl

Zobacz na mapie

Zobacz w Internecie

http://katedra.kuria.elk.pl (strona katedry)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_św._Wojciecha_w_Ełku (encyklopedia Wikipedia)
http://diecezja.elk.pl/ (diecezja ełcka)
www.elk.pl (miasto Ełk)