Żuromin

Sanktuarium Matki Bożej Pani Żuromińskiej w Żurominie

Świątynia zawdzięcza powstanie objawieniom i rozwijającemu się kultowi Matki Bożej na początku XVIII w. W głównym ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający św. Antoniego trzymającego na lewej ręce Dzieciątko. W prawym górnym rogu obrazu z obłoków wyłania się Maryja. Wiele osób modlących się przed wizerunkiem doznało i doznaje łask. Dowodzą tego świadectwa i dziękczynne wota. Dekretem biskupim obraz uznano za cudowny. W 1714 r. wybudowano drewniany kościół oraz klasztor. Opiekę nad nim oraz szerzenie kultu Matki Bożej powierzono jezuitom, sprowadzonym z Pułtuska w 1719 r. Dzięki nim około 1760 r. rozpoczęto budowę murowanego kościoła. Przerwała ją kasata zakonu w 1773 r. W 1778 r. sprowadzono reformatów z Łąk Bratiańskich, którzy w latach 1782 - 1784 dokończyli budowę kościoła. Konsekrowano go 2.07.1786 r. W 1794 r. w wielkim pożarze miasta spłonął drewniany klasztor i budynek szkoły elementarnej, założonej jeszcze przez jezuitów. Murowany klasztor odbudowano w 1797 r. Reformaci opiekowali się świątynią do kasaty w 1864 r. Później opiekę duszpasterską sprawował wikariusz - rezydent z parafii Lubowidz. Parafię w Żurominie erygowano w 1908 r. W 1969 r. kościół gruntownie odrestaurowano i ozdobiono polichromią. Spośród zabytków sztuki sakralnej
w kościele żuromińskim na uwagę zasługują stacje drogi krzyżowej, feretrony z obrazami świętych z końca XVIII w., kropielnice barokowe z XVIII w. oraz monstrancja i relikwiarz z XVIII w. W latach 1997 - 2000 ponownie prowadzono prace restauracyjne w kościele i budynku klasztornym. 10.09.2000 r. Prymas Polski kardynał Józef Glemp dokonał koronacji obrazu koronami papieskimi. Tego dnia ustanowiono w Żurominie Sanktuarium Matki Bożej.

Adres Sanktuarium

Parafia pw. św. Antoniego z Padwy

Adres: ul. Kościuszki 4, 09-300 Żuromin
Tel./fax: 23 657 25 00

Zobacz na mapie

Zobacz w Internecie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_Św._Antoniego_w_Żurominie (Wikipedia)
www.diecezja.plock.pl (diecezja płocka)
www.zuromin.ibip.net.pl (miasto i gmina Żuromin)