Bydgoszcz

Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy

Od końca XV w. w bydgoskiej farze czci się obraz Matki Bożej z Różą. Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, który nazwał wizerunek Matki Boskiej Bydgoskiej Matką Pięknej Miłości, koronował go 29.05.1966 r. Współudział w uroczystości brał ówczesny metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. 7.06.1999 r. obraz uhonorowany został w najwyższy sposób - Ojciec Święty Jan Paweł II nałożył osobiście na wizerunek Maryi i Jezusa papieskie korony. Obraz ma wymiary 180 x 105 cm. Namalowany został na desce farbami temperowymi, olejnymi i laserunkami na podkładzie kredowym. Na złotym tle przedstawiona jest stoją¬ca postać Matki Bożej z Dziecięciem Jezus na lewej ręce. W prawej dłoni Maryja trzyma pąsową różę, stopy opiera na sierpie księżyca. Dwaj aniołowie przytrzymują koronę nad Jej głową. Postać okrywa ciemnoszafirowy płaszcz. U stóp Madonny klęczy mężczyzna, utożsamiany z fundatorami. Obraz posiada wiele cech gotyku, z wpływami renesansowymi. Autor jest nieznany. Historycy sztuki określają bydgoski obraz jako „najpiękniejszy z wszystkich znanych polskich podobizn Dziewicy". W październiku 1466 r. król Kazimierz Jagiellończyk wyraził wieczystą zgodę, na prośbę starosty Jana z Kościelca, na wystawienie ołtarza na cześć Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny. Kult maryjny był sprawowany aż do rozbiorów Polski. Liczne wota świadczyły o doznanych łaskach. Miały one wysoką wartość. W 1794 r. przekazano je na cele insurekcji kościuszkowskiej. W 1922 r. przeprowadzono gruntowną renowację obrazu. W okresie II wojny światowej obraz ukryto. Powrócił 26.09.1945 r. W 1950 r. dokonano ponownej konserwacji. Obraz umieszczono na powrót w ołtarzu głównym.
Farę w stylu późnogotyckim wybudowano w latach 1466-1502, w miejscu wcześniej niszczonych kościołów. W XVI i XVII w. do kościoła przybudowano kaplice. W XVIII w. istniało 15 ołtarzy bocznych. W tym samym czasie świątynia popadała w ruinę, której kulminacja przypadła na czas wojen napoleońskich. W latach 1819-1830 przeprowadzono prace remontowe. Od połowy XIX w. była jedynym czynnym kościołem katolickim w mieście. W latach 1922-1925 przeprowadzono remont świątyni. W styczniu 1945 r. pociski poważnie uszkodziły kościół farny. W latach 1945-1952 dokonano odbudowy. W 1993 r. świątynię podniesiono do rangi kolegiaty, a 7.06.1999 r. wyniesiono ją do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 25.02.2004 r. powstała Diecezja Bydgoska, a fara została Katedrą.

Ciekawostki: Dwa dzwony katedry pochodzą z Kamieńca Podolskiego. Trafiły do Bydgoszczy na mocy traktatu ryskiego, jako zwrot zagrabionego mienia z ziem wschodnich Rzeczypospolitej.

Porządek mszy św. (stan na 01.2010 r.): w niedziele: 8:00, 9:30, 11:00, 12:30,16:00, 18:00, święta w dni pracy: 8:00,10:00,12:00, 17:00, 18:00, dni powszednie: 8:00, 12:00, 17:00, 18:00

 

Adres Sanktuarium

Parafia Katedralna pw. św. Marcina i Mikołaja

Adres: ul. Farna 2, 85-101 Bydgoszcz
tel. 52 322 45 86
Website: www.katedrabydgoska.pl
E-mail: zmaruszewski@opoka.org.pl

Zobacz na mapie

Zobacz w Internecie

www.katedrabydgoska.pl (strona Sanktuarium)
www.diecezja.byd.pl (diecezja bydgoska)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Matka_Boża_Pięknej_Miłości_w_Bydgoszczy (Wikipedia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_św._Marcina_i_Mikołaja_w_Bydgoszczy (Wikipedia
www.bydgoszcz.pl (miasto Bydgoszcz)