Białystok

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Białymstoku

Kult Matki Bożej Miłosierdzia na białostocczyźnie rozpoczął się dopiero w XIX w. i to za sprawą pierwszego wydania (1834 r.) „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza ze wzruszającymi słowami Inwokacji. Dopiero w 1905 r. zaborca pozwolił na swobodniejsze wyznawanie kultu Matki Bożej
z Ostrej Bramy, wtedy też ruszyły pierwsze pielgrzymki z Białegostoku do Wilna. Do Białegostoku kult Matki Bożej Miłosierdzia przeniósł Arcybiskup Metropolita Wileński Romuald Jałbrzykowski, po przymusowym wyjeździe z Wilna. Z okazji 50-lecia koronacji Obrazu Ostrobramskiego przygotowano kaplicę, w której umieszczono wierną kopię Obrazu namalowaną w 1927 r. przez wileńską malarkę Łucję Bałzukiewicz. Kaplica jest diecezjalnym sanktuarium maryjnym. Poświęcenia Obrazu i kaplicy dokonał 27.11.1977 r. kardynał Karol Wojtyła. Dało to początek szczególnego kultu Matki Miłosierdzia w kościele Wniebowzięcia NMP. Matkę Miłosierdzia obrano patronką arcybiskupstwa. 12.03.1996 r. odbyła się koronacja obrazu koronami papieskimi.
Zespół bazyliki archikatedralnej Wniebowzięcia NMP w Białymstoku składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków. Późnorenesansowy stary kościół farny, tzw. biały, wybudowano w latach 1617 - 1626. W XVII w. został rozbudowany. Wyposażenie późnobarokowe. Polichromie namalowano w 1751 r. Organy pochodzą z 1753 r. W okresie intensywnego rozwoju miasta w XIX w. kościół był już za mały na potrzeby zwiększającej się liczby parafian. Kościół, obecną katedrę, zbudowano w latach 1900 - 1905 w stylu neogotyckim, jako powiększenie przyległego starego kościoła z 1617 r. Aby władze zaborcze udzieliły zgody na budowę, czekano 39 lat. Była to co prawda zgoda na przybudówkę do istniejącej świątyni, ale udało się wznieść trzynawowy kościół o długości 90 m i z wieżami o wysokości 72,5 m. Konsekracja miała miejsce w 1931 r. W 1944 r. spośród całkowicie wypalonego śródmieścia Białegostoku ocalała jedynie białostocka fara i kościół św. Rocha. Od 1992 r. świątynia jest katedrą archidiecezji białostockiej. W 1985 r. została podniesiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności bazyliki mniejszej.

Ciekawostki: Katedra jest repliką kościoła św. Floriana na Pradze w Warszawie. W starym kościele po raz pierwszy wykonano śpiewane do dziś „Pieśni Nabożne" Franciszka Karpińskiego: „Kiedy ranne wstają zorze", „Wszystkie nasze dzienne sprawy", „Bóg się rodzi", „Pieśń o miłosierdziu Boskim". Od 1945 r. nowy kościół pełnił funkcję Prokatedry Administratorów Apostolskich części archidiecezji wileńskiej pozostałej w granicach Polski po II wojnie światowej. Ze względów politycznych nazywano ją „Archidiecezją w Białymstoku". W obu świątyniach odbywają się są letnie koncerty organowe.

Porządek mszy św. (stan na 02.2010 r.): niedziele: 6:00, 7:00, 8:00, 9:30 (dla dzieci), 9:30 (w starym kościele), 11:00, 11:00, (w starym kościele dla przedszkolaków), 12:30, 13:00 (w starym kościele dla młodzieży przystępującej do bierzmowania), 14:00 (chrzty), 16:30 (dla młodzieży), 17:00 (w starym kościele, różne grupy), 18:00, 19:30 (akademicka), święta: 6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 16:30, 18:00, dni powszednie: 6:00, 6:15 (w starym kościele), 6:30, 6:50 (w starym kościele), 7:20 (w starym kościele), 7:30, 8:00 (w starym kościele), 8:10, 8:45, 9:20 (w pierwsze piątki i pierwsze soboty), 10:00 (w pierwsze piątki i pierwsze soboty), 16:30 (w pierwsze piątki), 18:00, 19:30 (w pierwsze piątki).

 

Adres Sanktuarium

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Adres: ul. Kościelna 2, 15-087 Białystok
Tel.: 85 741 58 90
Fax: 85 746 14 62
Website: www.katedrabialostocka.pl
E-mail: parafia@katedrabialostocka.pl

Zobacz na mapie

Zobacz w Internecie

www.katedrabialostocka.pl (strona Sanktuarium)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zespół_bazyliki_archikatedralnej_Wniebowzięcia_Najświętszej_Maryi_Panny_w_Białymstoku (encyklopedia Wikipedia)
www.archibial.pl (archidiecezja białostocka)